تالیفات حضرت آیت الله العظمی بهشتی
کتاب ها » آثار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی
  گروه: آثار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی
مرتب سازي براساس:

اقتصاد در مکتب توحید
سال انتشار:  1356

کتاب « اقتصاد در مکتب توحید» نیز  گردآورده و تدوین و تکمیل شدۀ سلسله بحث هایی است که حضرت آیت الله بهشتی در موسسۀ مذهبی و فرهنگی مکتب الرضا در سال 1353 شمسی  داشته اند. ایشان در مقدمه به همین مطلب اشاره کرده می نویسند:« دو سال پیش فرصتی پیش آمد که در یکی از جلسات هفتگی تهران در مکتب الرضا بحثی در زمینۀ اقتصاد اسلامی و مقایسۀ آن با مکتب های اقتصادی دیگر داشته باشم.در آن ایام به خاطر استقبال شنوندگان که نوعا افرادی کنجکاو و بصیر و مطلع هستند، سعی نگارنده بر این بود که بحث ها بیشتر جنبۀ تحقیقی و عمقی داشته باشد و مطالب به طور منظم به رشتۀ تحریر در آید.  خوشبختانه تا آن جا که بحث ها ادامه داشت، توفیق هم فراهم بود و آن چه اکنون به نظر خوانندۀ محترم می رسد، کوششی است که همان موقع صورت گرفت.»

    کتاب نامبرده از هفت بخش به شرح زیر تشکیل شده است: تفاوت میان مکتب و علم؛ قلمرو مکتب اقتصادی و علم  اقتصاد( شامل مباحثی مانند: رابطۀ علم و مکتب، حلیت و حرمت در مکتب اقتصادی اسلام)؛ پایگاه مستقل مکتب اقتصادی اسلام در برابر مکتب های دیگر( مشتل بر مالکیت در نظام کاپیتالیسم، مالکیت در نظام سوسیالیسم، مالکیت در نظام اقتصادی اسلام و ...)؛ برقراری مساوات و تشکیل جامعۀ بی طبقه، بزرگ ترین آرزوی انسان های محروم ؛ چرا اسلام مالکیت فردی را تجویز کرده است؟؛ کاپیتالیسم از دیدگاه اسلام و مارکسیسم؛ و دین، حکومت، و خانواده.

سه شنبه 5/6/98       

اندیشۀ سیاسی نائینی
سال انتشار:  1382

کتاب فوق از جمله آثار حضرت آیت الله بهشتی در حوزۀ مباحث سیاسی اسلام است. کتاب از یک مقدمه و هفت فصل تشکیل شده است. ایشان در صفحۀ 29 از مقدمۀ کتاب در خصوص انگیزۀ تألیف آن به این نکته اشاره می کنند که ایشان در گرد همایی ای که در سال 1379 در اصفهان به منظور بزرگداشت نائینی برگزار شده بود مقاله ای با عنوان« قانون اساسی و مجلس شورای اسلامی از دیدگاه نائینی» ارائه می دهند که در مجموعۀ مقالات این گردهمایی به چاپ می رسد. بعد به تدریج این مقاله تکمیل و به صورت کتاب حاضر در می آید.

علی و قومیت عربی
سال انتشار:  1351

جرج جرداق، نویسندۀ منصف و محقق و مسیحی لبنانی، مجموعه ای پنج جلدی با عنوان : « الامام علی( ع) صوت العدالت الانسانیه» در معرفی شخصیت والای امام علی( ع) نگاشته که در نوع خود بی نظیر و خواندنی است. شاید بزرگ ترین امتیاز این کتاب ـ به گفتۀ آقای شمس فراهانی در مقدمه ای که بر ترجمۀ فارسی آن نگاشته ـ آن باشد که همۀ مطالبش از منابع شیعه گرفته شده و با دست این عالم با انصاف به انسانیت عرضه گردیده است. در آن زمان، حضرت آیت الله العظمی بروجردی( رضوان الله علیه) از طریق آل بحر العلوم سید موسی، نامه ای به جرج جرداق می نگارد و از وی تقدیرو تشکر به عمل می آورد. این پنج جلد هر کدام به وسیلۀ یکی از مترجمین ایرانی به فارسی برگردانده می شود و کتاب فوق، ترجمۀ پنجمین جلد آن می باشد.  آیت الله بهشتی در بخشی از پیشگفتار سه صفحه ای خود بر این کتاب می نویسد: « این کتاب، از آن جا که به قلم یک  نویسندۀ بزرگ و دانشمند سترگ مسیحی است، به طور کامل در مسیر خود از تعصب و حب و بغض شخصی برکنار و به شهادت بسیاری از دانشمندان معاصر، که بر آن تقریظ نوشته اند، در نوع خود بی نظیر است.     در جلد ششم( کتاب فوق الذکر) موضوعاتی همچون: علی مظهر جهانی شخصیت عربی، قیام در مقابل ظلم، اروپائیان و امام، و مانند آ ن به بحث گذاشته شده و در قطع وزیری به چاپ رسیده است.

گام هایی در راه تبلیغ
سال انتشار:  1384

این کتاب، ترجمۀ کتاب « خطوات علی طریق الاسلام» نوشتۀ  سید محمد حسین فضل الله از علمای برجسته و انقلابی لبنان است. حضرت آیت الله بهشتی در سال 1367 شمسی بنا به پیشنهاد سازمان تبلیغات اسلامی به ترجمۀ این کتاب مبادرت می ورزند. سید محمد حسین فضل الله در خاتمۀ این کتاب نوشته است که آن را در حالی نگاشته که بیروت مظلوم گرفتار حملات موشکی و هوایی بود و بسا ناچار بوده است از نور ضعیف شمع برای نوشتن مطالب استفاده کند. آیت الله بهشتی در صفحۀ 35  پیشگفتار خود به این مطلب اشاره می کند: « جالب این است که ترجمۀ کتاب هم در سالی( 1367) صورت می گیردکه سال بمباران ها و حملات موشکی بعثی ها به ایران و تهران مظلوم است!» 
     این کتاب از هفت فصل به ترتیب زیر تشکیل شده است: پیرامون گام های تبلیغ، به همراه دانش در گام های عملی اش، مبلغان در راه، با تبلیغ در روش عملی آن، با تبلیغ در اسلوب تربیتی آن، قضیه ها و موقف ها، و به همراه روش ها و دروس نبوت.

معتادان و روزنه های امید
سال انتشار:  1351

آیت الله بهشتی در کنار تحقیق و پژوهش در رشته های تخصصی حوزوی و دانشگاهی خود، از همان اوان طلبگی به قلم زدن در موضوعات و مسائل اجتماعی علاقه مند بود. این شوق و علاقه در دورۀ ده سالۀ تحصیلات حوزوی وی در شیراز و سپس در ادامه، در حوزۀ علمیۀ قم و دانشگاه تهران ادامه یافته و هنوز هم ادامه دارد. وی با توجه به تسلط به زبان انگلیسی، چندین کتاب از این زبان به فارسی ترجمه کرده  و البته این کتاب ها ترجمۀ محض نبوده و در هر مورد به فراخور موضوع از دیدگاه های اسلامی نیز بهره برده است. کتاب حاضر نیز یکی از این سری کتاب هاست.
      معتادان و روزنه  های امید، ترجمۀ پنج مقالۀ مرتبط به هم از مجلۀ Readers Digest  است. این پنج مقاله به ترتیب عبارتند از : همین امروز تصمیم بگیرید، یک کشف بزرگ، معتادان سیگار و روزنه های تازۀ امید، دخترم قربانی از دست رفته ال. اس. دی، و توصیۀ یک پزشک به همۀ جوانان.      مترجم بر این کتاب مقدمه ای شش صفحه ای نگاشته و بعد ذکر داستانی در خصوص آرامش طلبی های دروغین و بدلی برخی افراد در سایۀ اعتیاد به مواد مخدر، می نویسد:« تردیدی نیست که بشر نیازمند یک پناهگاه روحی است  تا در پناه آن، کشتی وجودش از تلاطم و اضطراب بیاساید و بتواند با آرامش خاطر به زندگی خود ادامه دهد.