1. بینندۀ عزیز
  1. به بخش ارتباط با ما خوش آمدید. شما می توانید دیدگاه ها و پیشنهاد های خود را به آدرس زیر ارسال بفرمایید. ما نیز در اولین زمان ممکن، اعلام نظر خواهیم کرد.
porsesh@ahmadbeheshti.ir