تالیفات حضرت آیت الله العظمی بهشتی
کتاب ها » آثار فقهی و اصولی » جزئیات کتاب
  

تقریر الحقیقة فی شرح تحریر الوسیلة ( کتاب النکاح؛ المجلد الاول)
انتشارات: مؤسسۀ عروج( وابسته به مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره)
محل نشر: قم
سال نشر: 1394
تعداد صفحات کتاب: 448

در قسمتی از مقدمۀ این کتاب چنین می خوانیم:« خداوند متعال مرا توفیق عنایت فرمود که کتاب زکات و کتاب خمس را مطابق با کتاب عروه برای گروهی از فضلای حوزۀ علمیۀ قم تدریس نمایم. پس از اتمام کتاب خمس، کتاب نکاح را مطابق با تحریر الوسیلۀ حضرت امام برای همان گروه آغاز نمودم و آن را  "تقریر الحقیقه فی شرح تحریر الوسیله" نام نهادم...اکنون نیز خواستار توفیق از بهترین رفیق، خدای متعال، هستم و از امام حی غایب قائم ـ عجل الله تعالی فرجه ـ یاری می طلبم؛ چرا که به امدادات غیبی و افاضات معنوی و الهامات ربانی و توفیقات الهی هم در ابتدای خدمت و هم در استمرار و استکمالش نیازمندم. و چون خواستم به این مهم بیاغازم، کار را با طلب خیر و کسب برکت از قرآن کریم شروع کردم، این آیۀ شریفه آمد: " ثم لیقضو تفثهم و لیوفوا نذورهم و لیطوفوا بالبیت العتیق"( الحج/29)؛ پس از آن چنین فایده برگرفتم که لازمۀ این کار، برطرف نمودن آلودگی های روحی و ادای نذور و طواف بر گرد فقه عتیق است.»