تالیفات حضرت آیت الله العظمی بهشتی
کتاب ها » آثار تفسیری » جزئیات کتاب
  

ترجمۀ تفسیر مجمع البیان( جلد چهاردهم)
انتشارات: فراهانی
محل نشر: تهران
سال نشر: 1352
تعداد صفحات کتاب: 231

جلد چهاردهم به ترجمۀ تفسیر آیات 66 تا پایان سورۀ مبارکۀ نحل و نیز آیات اول تا آخر سورۀ مبارکۀ بنی اسرائیل اختصاص یافته و مجموعا در 231 صفحه در تیر ماه 1352به چاپ رسیده است.