تالیفات حضرت آیت الله العظمی بهشتی
کتاب ها » آثار تفسیری » جزئیات کتاب
  

ترجمۀ تفسیر مجمع البیان( جلد دهم)
انتشارات: فراهانی
محل نشر: تهران
سال نشر: 1351
تعداد صفحات کتاب: 280

جلد دهم به ترجمۀ تفسیر آیات 148تا پایان سورۀ مبارکۀ اعراف و نیز ترجمۀ تفسیر آیات نخست تا 75 سورۀ مبارکۀ انفال اختصاص یافته و در مجموع در 280 صفحه به چاپ رسیده است. ضمنا در این مجلد، حضرت علامه آیت الله بهشتی مقدمه ای عالمانه و محققانه در 22 صفحه نگاشته اند که شامل پنج موضوع به ترتیب زیر است: تفسیر و ضرورت دین آن، گفتاری از لجنۀ تصحیح، بیوگرافی محقق، گفتاری از دارالتقریب به قلم استاد بزرگوار محمد تقی قمی، و مقدمه به قلم استاد بزرگوار شیخ محمود شلتوت. در قسمتی از مطالب شیوا و درخشانی که در موضوع اول نوشته اند در بارۀ طبرسی چنین می گویند:« مفسر بزرگ شیعه و ایرانی مرحوم طبرسی، با استفاده از اطلاعات و نظریات مفسران پیش از خود، دینی که در این راه داشت ادا کرد و انصافا علم تفسیر را از نردبان تکامل، چندین درجه بالا برد. هنوز تفسیر مجمع البیان به عنوان دائرة المعارف بزرگ قرآن و گنج گرانبهای معارف اسلامی مورد استفاده و بهره برداری دانش پژوهان و محققان است. در دنیای امروز ارزش یک دانشمند به این است که همواره طالب کشف حقیقت باشد و برکنار از غوغای تعصب و جمود، راهی را که در پیش دارد بپوید. این کار ارزش فراوان دارد و تحسین و آفرین مخالف و موافق را به خود جلب می کند. مفسر بزرگ قرآن ما این توفیق بزرگ را به دست آورده و کارش در خورتحسین و تمجید همۀ مسلمانان جهان است.» گفتنی است که پایان این مقدمه، تاریخ مهر ماه 1350 شمسی و پایان مجلد نهم، 20 بهمن ماه 1350 خورده است.