تالیفات حضرت آیت الله العظمی بهشتی
کتاب ها » آثار فقهی و اصولی » جزئیات کتاب
  

النمرقه الوسطی فی شرح خمس العروه الوثقی
انتشارات: بوستان کتاب
محل نشر: قم
سال نشر: 1388
تعداد صفحات کتاب: 416

این کتاب که به زبان عربی تألیف گردیده، از دیگر آثار فقهی حضرت آیت الله بهشتی است که با روش اجتهادی و تخصصی تحریر گردیده است.  کتاب شامل یک خطبه، دو فصل و یک تذییل است. در مقدمه، بعد از حمد و ثنای الهی و درود و سلام به نبی مکرم اسلام( ص) و جانشینان پاک و معصومش( ع) این مطلب بیان گردیده که کتاب، مطابق با متن عروه تدوین گردیده است.شایان ذکراست که این کتاب، تقریراتی است که حضرت آیت الله بهشتی در درس خارج فقه و اصول خود در سال های اخیر در مدرسۀ فیضیۀ قم داشته و سپس آن ها را در قالب این کتاب و کتاب های دیگری که در دست نگارش و چاپ است نگاشته اند.
     فصل اول به مواردی که خمس در آن ها واجب است اختصاص یافته و چند قسمت به قرار زیر دارد: غنائم، معادن، گنج، غوص، مال حلال مختلط به حرام، زمین خریداری شده از سوی کافر ذمی از مسلمان، و مانند آن.
    فصل دوم در موضوع تقسیم خمس و مستحقین آن و مسائل مربوط به آن است