تالیفات حضرت آیت الله العظمی بهشتی
کتاب ها » آثار فقهی و اصولی » جزئیات کتاب
  

فقه تخصصی (جلد دوم)
انتشارات: دانشگاه پیام نور
محل نشر: تهران
سال نشر: 1371
تعداد صفحات کتاب: 313

این کتاب شامل کتاب الخمس، کتاب الصوم، کتاب الاعتکاف، کتاب الحج، کتاب الجهاد، کتاب النذر، کتاب الرهن، کتاب الحجر، کتاب الضمان، کتاب الصلح، کتاب المضاربه، کتاب الودیعه، کتاب المزارعه، کتاب المساقاه، کتاب الوکاله و مانند آن است.