تالیفات حضرت آیت الله العظمی بهشتی
کتاب ها » آثار فقهی و اصولی » جزئیات کتاب
  

فقه مقدماتی(جلد سوم)
انتشارات: دانشگاه پیام نور
محل نشر: تهران
سال نشر: 1369
تعداد صفحات کتاب: 263

این کتاب شامل بخش هایی مانند: کتاب النکاح، کتاب الطلاق، کتاب  الخلع و المباراه، کتاب الظهار ،کتاب الایلاء، کتاب اللعان، کتاب الاقرار، کتاب الایمان، کتاب النذور  و العقود، کتاب الصید و الذبائح، کتاب الاطعمه و الاشربه، کتاب الغصب، کتاب الشفعه، کتاب احیاء الموات، و مانن آن است.