تالیفات حضرت آیت الله العظمی بهشتی
کتاب ها » آثار تفسیری » جزئیات کتاب
  

اندیشۀ سیاسی ـ تربیتی علوی در نامه های نهج البلاغه( جلد دوم)
انتشارات: بوستان کتاب
محل نشر: قم
سال نشر: 1387
تعداد صفحات کتاب: 444

جلد دوم از یک پیشگفتار و شانزده فصل تشکیل شده است. پیشگفتار در 22 بهمن ماه 1386 نوشته شده است. استاد در ابتدای پیشگفتار چنین آورده اند:« اکنون در هزارۀ دوم صدور خطبه ها و نامه ها و کلمات قصار نهج البلاغۀ مولا به سر می بریم. چرا به نهج البلاغه رجوع می کنیم و چه نیازی به آن داریم؟ آیا هدف تاریخ دانی و تاریخ نگاری است؟ آیا هدف، تنها آشنایی با سیمای حکومت علوی است؟ آیا هدف صرفا شناخت اندیشه های سیاسی امام علی(ع) است؟ یا این که نهج البلاغه، پس از قرآن، درس هایی است بسیار آموزنده در بعد پرستش، اخلاق، تعلیم و تربیت، سیاست، اقتصاد، حقوق فردی و اجتماعی برای همۀ انسان های روی زمین از اولین و آخرین و آن ها که اکنون در روی این کرۀ خاکی زندگی می کنند و آن هایی که بعدا خواهند آمد، باید از آن ها الهام بگیرند و با آگاهی کامل، راه و رسم سعادت را بپیمایند و به سوی قلۀ کمال صعود کنند؟

ما به پیروی از همۀ علویان تاریخ، به نهج البلاغه هم نگاه علمی داریم هم نگاه برنامه ای. ما با الهام از نیایش ماندگار امام علی(ع) و به پیروی از راه و رسم حضرتش، هدفی جز قرار دادن معالم دین در جایگاه خود و رهایی بندگان مظلوم از ظلم ظالمان و نجات انسان های مستضعف از استضعاف مستکبران و اجرای حدود فراموش شدۀ الهی نداریم.

نهج البلاغه، الهام بخش انسان های مظلوم و محروم، در ظلم ستیزی و حرمان براندازی است.

نهج البلاغه، پرچم برافراشتۀ انسان های آزادی خواه و حق جو و باطل ستیز است.

نهج البلاغه، درس آموز راهبان شب و شیران غول افکن روز است.

نهج البلاغه، استوار نامۀ سفیران هدایت و درس آموز ارباب فنون بلاغت و خطابت و کتابت است.

نهج البلاغه، تلطیف کنندۀ سیاست سیاست مداران و تعدیل کنندۀ روابط مردم و زمامداران و بسترساز رشد و ترقی و تعالی آدمیان است.... اینک جلد دوم را که گزارش شانزده نامه از یادگارهای بی مانند علوی است و بعضا بر اثر توطئه های دشمنان، از خزانه های خلفای اموی سر در آورده است، در معرض استفادۀ علاقه مندان قرار می دهیم، باشد که این خدمت ناقابل، مقبول بارگاه کبریایی افتد و آرزویی که امام علی(ع) در نیایش خود بیان کرد، تحقق یابد؛ همان آرزویی که طلیعۀ تحقق آن را در ایران اسلامی نظاره گریم وامید داریم که با بیداری همه جانبۀ مسلمانان و پایمردی شیعیان و همت و فداکاری ایرانیان ـ که در راه خدمت به اسلام، سوابقی درخشان دارند ـ در سراسر عالم اسلام، بلکه هفت اقلیم جهان، محقق گردد و صد البته که این راه دراز، تا برپایی دولت حضرت مهدی(ع) ادامه می یابد.»

در این مجلد، نامه های پانزدهم تا سی ام شرح داده شده است. عناوین نامه ها به این قرارند: نیایش و نبرد، پنج دستور حماسی، تحقیر معاویه و تکریم خاندان وحی، با دشمنان مروت با دوستان مدارا، خط سوم، کیفر خیانت، چند دستور سرنوشت ساز برای زندگی، جایگاه حقیقی غم و شادی، وصیت در بازپسین نفس، وصیت در مراجعت از صفین، منشور جمع آوری صدقات و زکات، به یکی از عاملان زکات، اخلاق اجتماعی مسئولان، فضایل بنی هاشم و فضایح بنی امیه، اخطار به اهل بصره، و اتمام حجت با معاویه شرح و تبیین گردیده است.