تالیفات حضرت آیت الله العظمی بهشتی
کتاب ها » آثار فلسفی، کلامی و عرفانی » جزئیات کتاب
  

درس هایی از خداشناسی
انتشارات: آیین جعفری
محل نشر: تهران
سال نشر: 1358
تعداد صفحات کتاب: 47

این کتاب از راه توجه دادن به شگفتی ها و عجایبی که در بدن انسان و اعضا و جوارج و کارکردهای پیچیده و دقیق آن وجود دارد و با الهام از حدیث نبوی « من عرف نفسه عرف ربه» به شناخت خداوند و قدرت و حکمت او سوق می دهد.  طی 24 صفحه با استناد به شواهد علمی و تجربی در بارۀ غدۀ هیپوتالاموس و کارکردها و عملیات دقیق و تخصصی آن سخن می گوید و خواننده را در برابر عظمت پروردگار متعال که آفریننده و خالق تمام هستی و از جمله ساختمان بدن آدمی است قرار می دهد و حس عمیق خداپرستی و خدادوستی را در ژرفای دل وی بیدار می سازد و به تعظیم و تکریم و ستایش وی وا می دارد. آن گاه از صفحۀ 26 به بعد که با عنوان « خود شناسی کلید خداشناسی است»  خواننده را در برابر این پرسش اساسی قرار می دهد که : « از خود چه می دانید؟» و در این رابطه می گوید: « مقصود نگارنده از طرح سؤال فوق دو چیز است: یکی برانگیختن حس کنجکاوی خواننده و دیگر اینکه از راه دقت در اسرار وجود خویش به سوی خداشناسی رهنمون گردد.» در ادامه، ضمن آوردن شواهدی از دانشمندان امروزی از قبیل آلکسیس کارل، برگسون، اینشتین، ویکتور هوگو و دیگران در خصوص نیاز فطری و ذاتی آدمی به پرستش موجودی به همتا و بی نیاز به نام خدا، 


از کارکردهای بسیار تخصصی و دقیق شماری از  اعضای بدن مانند قلب، ریه و مانند آن ها و نیز ذکر شواهدی از سخنان پیشوایان معصوم از قبیل امام صادق( ع) در خصوص عملکرد پیچیده و شگفت آور ریه به اثبات وجود خدا می پردازد.