تالیفات حضرت آیت الله العظمی بهشتی
کتاب ها » آثار فلسفی، کلامی و عرفانی » جزئیات کتاب
  

راه تکامل( جلد سوم)
انتشارات: دار الکتب الاسلامیه
محل نشر: تهران
سال نشر: 1344
تعداد صفحات کتاب: 274

کتاب « راه تکامل» ترجمۀ کتاب « التکامل فی الاسلام»، اثر استاد احمد امین عراقی است که در هفت مجلد به زبان فارسی تدوین و توسط گروهی از مترجمین در دهۀ 1340 شمسی و از جمله، آ یت الله احمد بهشتی ترجمه شده است. ترجمۀ جلد سوم به وسیلۀ ایشان انجام شده است.  آیت الله بهشتی، مقدمه ای شش صفحه ای بر این کتاب نگاشته و در آن به تبیین و تشریح رابطۀ گسست ناپذیر علم و دین از یک سو و نیاز ذاتی و فطری بشر به دین از سوی دیگرهمت گماشته است. جلد سوم، حاوی پیشگفتار احمد امین و شامل موضوعاتی مانند: رابط علم و دین، آسمان کبود، سوگندهای خداوند، راه خدا و راه شیطان، اسلام و احضار ارواح، بقای روح بعد از بدن، فلسفۀ معاد، آثار ایمان به روح رستاخیز و مانند آن است. در این کتاب، یک سلسله بحث های جالب در باب مبدأ و معاد، آن هم در پرتو آخرین تحقیقات علمی آن زمان ارائه گردیده و برخی از معجزات علمی قرآن کریم نیز معرفی شده است. به علاوه، دور از هرگونه تعصب و با تکا به فرمول های علمی و مطالعات علمی دانشمندان علوم مختلف، ثابت می شود که بر خلاف ادعای ماتریالیست ها، دین مجموعه ای از خرافات و باورهای موهوم و بی اساس نیست.