تالیفات حضرت آیت الله العظمی بهشتی
کتاب ها » آثار فلسفی، کلامی و عرفانی » جزئیات کتاب
  

زلال حکمت( مجموعۀ مقالات فلسفی)
انتشارات: دانشگاه قم
محل نشر: قم
سال نشر: 1391
تعداد صفحات کتاب: 519

زلال حکمت، سومین کتاب از مجموعۀ مقالات حضرت آیت الله بهشتی است . این کتاب نیز از سوی فرزند ایشان، دکتر سعید بهشتی گردآوری و تنظیم گردیده و با مقدمۀ وی نگاشته شده است. 

    کتاب از دو بخش تشکیل گردیده است: بخش اول با عنوان: مباحث فلسفی و شامل مباحثی چون: بصیرت و بصر در حکمت خالدۀ صدرایی، تعالی سیاست در حکمت متعالیه، رابطۀ تطابق صدرایی دین و فلسفه، بررسی عقول عرضیه در فلسفۀ صدرایی، تأثیر اندیشه های دشتکی بر ملاصدرا، نقد و بررسی نظریۀ اتحاد عاقل و معقول، ابن سینا و مسئلۀ حرکت جوهری، ذات غیر متغیر و صفات متغیر در حکمت سینوی، مذهب اعتقادی بو علی سینا، تقسیمات علوم در حکمت سینوی  و صدرایی است.

     بخش دوم با عنوان مباحث کلامی و شامل موضوعاتی از قبیل: عقلانیت در روش کلامی ابن میثم و شواهد آن، معاد از دیدگاه قاضی سعید قمی، مرگ آفرینی انسان، امامت در اندیشۀ اهل نظر با مروری بر آیات، راز و رمز حیات از دیدگاه علم و دین، ارادۀ خداوند از دیدگاه کلینی است.