تالیفات حضرت آیت الله العظمی بهشتی
کتاب ها » آثار فلسفی، کلامی و عرفانی » جزئیات کتاب
  

گوهر و صدف دین
انتشارات: اطلاعات
محل نشر: تهران
سال نشر: 1386
تعداد صفحات کتاب: 536

گوهر و صدف دین، از یک منظر ادامۀ کتاب فلسفۀ دین است. این کتاب با ویراستاری و مقدمۀ دکتر سعید بهشتی فرزند حضرت آیت الله بهشتی تهیه شده است. در مقدمه، به طور مختصر کتاب گوهر وصدف دین معرفی گردیده است.  این کتاب شش بخش دارد. بخش اول، وظایف انسان در برابر خداوند را به تصویر می کشد و موضوعاتی مانند: رابطۀ فقه با اسلام و ایمان، قلمرو و فلسفۀ فقه، و مانند آن مطرح شده است. بخش دوم در باب وظیفۀ انسان در برابر خود و شامل مباحثی مانند: بهداشت تن و روان، شناخت خود، ریشه یابی من، محاسن و مکارم اخلاق، ملاک دوستی و دشمنی حزب خدا و مانند آن است. بخش سوم با عنوان وظیفۀ انسان در برابر دیگران و شامل موضوعاتی مانند: من متعالی انسان، خود میزانی، پیوند ها و ارتباطات انسانی، پیوند زناشویی، فلسفۀ ازدواج و مانند آن می باشد. و سرانجام، بخش چهارم با عنوان وظایف انسان در برابر جهان هستی  و شامل موضوعاتی مانند: ما و جهان، واقعیت جهان هستی، زیبایی و شناخت جهان هستی، امکان یا عدم امکان ساخت جهانی برتر و مانند آن است.