تالیفات حضرت آیت الله العظمی بهشتی
کتاب ها » آثار فلسفی، کلامی و عرفانی » جزئیات کتاب
  

تجرید( شرح نمط هفتم کتاب « الاشارات و التنبیهات»)
انتشارات: بوستان کتاب
محل نشر: قم
سال نشر: 1389
تعداد صفحات کتاب: 431

این کتاب هم شامل مقدمه، تمهید و بیست و هفت فصل است. در مقدمه راجع به زمینه ها و دلائل شرح نمط های چهارگانۀ فلسفی کتاب اشارات شیخ الرئیس بحث هایی مطرح شده است. در تمهید بخش ها و فصل های کتاب مرور شده است. عناوین فصول کتاب از این قرار است: قوس نزول و صعود، بقای نفس پس از تجرد بدن، استدلال بر تجرد قوۀ عاقله، استدلال بر بقای نفس، بطلان اتحاد عاقل با معقول خود، اتحاد معقول ها با یکدیگر، بطلان اتحاد عاقل ها، نظریۀ فرفوریوس و مؤیدات آن، علم واجب الوجود به جزئیات، تفسیر عنایت، تحقق خیر محض و خیر غالب در نظام هستی، برکناری اکثریت مردم از شر مطلق، رستگاری اکثریت مردم، عدم جوازتعطیل خیر به سبب شر اندک، قضا و قدر و مسئلۀ کیفر.