تالیفات حضرت آیت الله العظمی بهشتی
کتاب ها » آثار تربیتی و اخلاقی » جزئیات کتاب
  

مسائل و مشکلات خانوادگی
انتشارات: شرکت چاپ و نشر بین الملل
محل نشر: تهران
سال نشر: 1389
تعداد صفحات کتاب: 215

این کتاب و دو کتاب دیگری که در ادامه معرفی خواهد شد، حاصل پاسخ به نامه هایی است که اواخر دهۀ 1360 شمسی از سوی حضرت آیت الله بهشتی در مجلۀ زن روز آن دوره ارائه شده است. این نامه ها را طیف های مختلف جوانان از دختر و پسر به این مجله ارسال می کردند و مؤلف بر اساس دانش تخصصی و  نیز تجربه ای که به عنوان یک مربی موفق و کارآمد از آن برخوردار بود، به آن ها پاسخ و برای مسائل و مشکلات خانوادگی، زناشویی و تربیتی به ارائۀ راه حل ها و راهکارهای مستدل و عملی می پرداخت. در این مجلد از موضوعاتی همچون: عشق آمد عقل او آواره شد، عقل سایۀ حق بود حق آفتاب، روان کاوی عشق، هر چه جز عشق است شد مأکول عشق، درس عبرت، مقام زن، مکر حق را بین و مکر خود بهل، تا توانی پا منه اندر فراق، و مانند آن بحث شده است.