تالیفات حضرت آیت الله العظمی بهشتی
کتاب ها » آثار تربیتی و اخلاقی » جزئیات کتاب
  

اسلام و تربیت کودکان
انتشارات: شرکت چاپ و نشر بین الملل
محل نشر: تهران
سال نشر: 1390
تعداد صفحات کتاب: 685

این کتاب از هفت بخش به شرح زیر تشکیل شده است: بخش اول: زناشویی، فرزند داری و تربیت؛ بخش دوم: مسئولیت های تربیتی معلمان؛ بخش سوم: راه های مؤثر تربیت؛ بخش چهارم: قواعد اساسی تربیت؛ بخش پنجم: رهنمود های مهم تربیتی؛ بخش ششم: تربیت کودکان بی سرپرست و یتیم؛ و بخش هفتم: تربیت کودکان استثنایی. 

مبنا قرار دادن دقیق هر دو منبع قرآن و روایات، همراه با ورود به مسائل و مباحث ریز و کاربردی  به علاوۀ انسجام و ساختمندی جذاب مطالب کتاب از مهم ترین ویژگی های برجستۀ این کتاب است.