تالیفات حضرت آیت الله العظمی بهشتی
کتاب ها » آثار تربیتی و اخلاقی » جزئیات کتاب
  

اسلام و بازی کودکان
انتشارات: شرکت چاپ و نشر بین الملل
محل نشر: تهران
سال نشر: 1391
تعداد صفحات کتاب: 381

کتاب « اسلام و بازی کودکان» کتابی منحصر به فرد در تشریح و تبیین نظری و کاربردی دیدگاه اسلام در خصوص بازی کودکان است. امتیاز این کتاب آن است که فقط به مباحث کلی در این زمینه اکتفا نکرده ، بلکه با استمداد از روایات  و مخصوصا سیرۀ عملی و رفتاری معصومین ( ع) وارد جزئیات  مباحث و نکات ریز کاربردی نیز شده است. این کتاب از یک پیشگفتار 48 صفحه ای و بیست بخش تشکیل شده است.  در پیشگفتار به موضوعاتی از قبیل بازی های سازنده و عناصر اصلی آن، انواع فعالیت های کودکان، معیار بازی، رابطۀ بازی با زندگی، بازی و مفاهیم اخلاقی و مانند آن عطف توجه شده است. در بخش های بیست گانۀ کتاب، مسائل و موضوعاتی همچون قرآن و مسئلۀ بازی کودکان، بررسی سیرۀ پیشوایان دینی، بازی های مطلوب و نامطلوب، چگونگی نظارت بر بازی کودکان، وسایل بازی، بازی های دسته جمعی، بازی های رزمی، بازی های مادرانه، بازی های نیرومندی و استقامت، بازی های علمی، بازی های ایدئولوژیک و اخلاقی، بازی های مدیریت، بازی های معلمانه، بازی های هنری، بازی های هوش، بازی های تاکتیک، بازی های تکنیک، و مانند آن با استناد به آیات و روایات و سیرۀ ائمۀ معصومین( ع) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

شایان ذکر است که این کتاب ابتدا در سال 1366 توسط ادارۀ کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش به چاپ رسید. آن گاه در سال 1391 توسط دکتر سعید بهشتی، فرزند حضرت آیت الله بهشتی مورد بازبینی و ویراست کامل قرار گرفت و همین سال از سوی شرکت چاپ و نشر بین الملل مجددا به زیور طبع آراسته گردید.