تالیفات حضرت آیت الله العظمی بهشتی
کتاب ها » آثار فقهی و اصولی » جزئیات کتاب
  

تقریر الحقیقة فی شرح تحریر الوسیلة ( کتاب المواریث)
انتشارات: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی( ره)
محل نشر: تهران
سال نشر: 1391
تعداد صفحات کتاب: 427

این کتاب نیز بخش دیگری از دروس خارج فقه و اصول  حضرت آیت الله بهشتی در مدرسۀ فیضیه است. کتاب شامل مقدمه و چند بخش  است. در مقدمۀ کتاب پیرامون علت تألیف آن سخن گفته اند: یکی عظمت مؤلف کتاب تحریر الوسیله، یعنی حضرت امام خمینی( ره) و تلمذ از محضر ایشان در مدرسۀ سلماسی قم در دوران قبل از تبعید حضرت امام به ترکیه و عراق، و دیگری جامع فروع  و حاوی مسائل مبتلا به از اول فقه تا آخر آن و مرجع بودن این کتاب برای ملت و دولت اسلامی ایران.

اما بخش های کتاب از این قرار است: موجبات ارث، موانع ارث، سهام، ارث انساب، و ارث به سبب زوجیت.