تالیفات حضرت آیت الله العظمی بهشتی
کتاب ها » آثار فقهی و اصولی » جزئیات کتاب
  

فقه مقدماتی ( جلد دوم)
انتشارات: دانشگاه پیام نور
محل نشر: تهران
سال نشر:
تعداد صفحات کتاب: 171

فقه مقدماتی دو شامل این مباحث است: حج، جهاد، تجارت، رهن، حجر، ضمان، صلح، مضاربه، شرکت، مزارعه و مساقات، ودیعه و عاریه، اجاره، قضا، شهادات، وکالات، وقف و صدقات  و هبات، سکنی و حبس، سبق و رمایه، و وصیت