تالیفات حضرت آیت الله العظمی بهشتی
کتاب ها » آثار فقهی و اصولی » جزئیات کتاب
  

فقه مقدماتی(جلداول)
انتشارات: دانشگاه پیام نور
محل نشر: تهران
سال نشر: 1377
تعداد صفحات کتاب: 114

از این قسمت به معرفی آثار فقهی حضرت آیت الله بهشتی می پردازیم. کتاب فقه مقدماتی یک ، نخستین اثر فقهی ایشان است. فقه مقدماتی در سه جلد برای دانشجویان رشتۀ الهیات دانشگاه پیام نور  نوشته شده است. این کتاب، به گفتۀ مؤلف در صفحۀ ه  از مقدمه، نه فقه استدلالی است نه به شیوۀ رساله های عملیه، بلکه هدف آن، آشناسازی دانشجویان با مباحث فقهی است. از ویژگی های مهم این کتاب این است که سعی شده است بحث های آن برای دانشجویان دانشگاه پیام نور، ساده و در خور فهم باشد تا بتوانند بدون نیاز به استاد آن را فراگیرند. این مجموعه، دو ویژگی دارد: یکی اینکه در آغاز هر بحث، متن عربی آن از کتاب مختصر النافع محقق حلی آمده است و دیگر اینکه در پایان هر مبحث، سؤالاتی با عنوان خود را بیازماییم آمده است.

فقه مقدماتی یک شامل این بخش هاست: کتاب الطهاره، کتاب الصلاه، کتاب الصوم، کتاب الاعتکاف، کتاب الزکوه و کتاب الخمس.