تالیفات حضرت آیت الله العظمی بهشتی
کتاب ها » آثار تفسیری » جزئیات کتاب
  

اندیشۀ سیاسی ـ تربیتی علوی در نامه های نهج البلاغه( جلد نهم)
انتشارات: بوستان کتاب
محل نشر: قم
سال نشر: 1394
تعداد صفحات کتاب: 564

این مجلد از یک پیشگفتار و شرح کلمات قصار شمارۀ 1 تا 40 نهج البلاغه پدید آمده است. حضرت آیت الله بهشتی در قسمتی از این پیشگفتار می نویسند:« خدای را سپاسگزارم که توفیق داد نهمین جلد از اندیشۀ سیاسی ـ تربیتی علوی را تقدیم ارادتمندان خلیفۀ بلافصل مصطفوی نمایم.

حکمت علوی هم نظری و هم عملی است. حکمت های نظری، اعتقادات ما را و حکمت های عملی، اخلاق ما را تعالی و تکامل می بخشد. حکمت های عملی علوی تنها بیانگر اخلاق فردی نیست، بلکه به تدبیر منزل و تقویت بنیاد خانواده و سیاست و حکومت نیز توجه دارد.

نهج البلاغه، تالی و مبیّن و مفسر قرآن است. اگر بنا به ورایتی قرآن در سورۀ فاتحه و سورۀ فاتحه در بسمله و بسمله در باء جمع شده، امام علی(ع) نقطۀ زیر باء است.»