چاپ جلد هشتم (آخرین جلد) از مجموعۀ « اندیشۀ سیاسی...

چاپ جلد هشتم (آخرین جلد) از مجموعۀ « اندیشۀ سیاسی ـ تربیتی علوی در نامه های نهج البلاغه»(93/1/20)


  جلد هشتم از مجموعۀ « شرح اندیشۀ سیاسی ـ تربیتی در نامه های نهج البلاغه» تألیف حضرت آیت الله احمد بهشتی از سوی انتشارات بوستان کتاب چاپ و منتشر گردید. گفتنی است که با چاپ این جلد، شرح کل نامه های نهج البلاغه به اتمام رسید. این مجلد شامل نامه های 67 تا 79 است. علاقه مندان می توانند با مراجعه به وب سایت مؤسسه در http://www.bustaneketab.com اطلاعات بیشتری کسب نمایند. تلفن پخش مؤسسه در قم 7743426 و در تهران 88956922 می باشد.
print