جلوگیری ساواک از انتقال حضرت آیت الله بهشتی از آمو...

جلوگیری ساواک از انتقال حضرت آیت الله بهشتی از آموزش و پرورش به دانشگاه، به دلیل امتناع ایشان از همکاری با ساواک

سال 1356 از رساله دکتری ام دفاع کردم. بعد قرار شد در پردیس دانشگاه تهران که در قم قرار دارد تدریس کنم. برنامه هم برایم گذاشتند. سال 1356 از اول مهر، برنامۀ درسی هم  دادند و چون در آموزش و پرورش بودم قرار شد که به دانشگاه تهران منتقل بشوم. ولی قبل از اینکه مهر بیاید و کلاس شروع بشود، ساواک مرا احضار کرد، مقداری پرونده را آوردند و سؤال کردند. بعد گفتند: قرار است بروی دانشگاه درس بدهی؟ گفتم: بله. گفتند: به ما بگویید: تا حالا چه همــــــــکاری با ما کرده اید؟ از این به بعد چه همکاری خواهید کرد؟ گفتم: تا حالا که خودتان می دانید هیچ همکاری نکرده ام، بعد از این هم همین طور است. بازپرس قیافه ای گرفت و گفت: همین؟ گفتم: بله، همین! گفت: پس ما هم اجازه نمی دهیم شـــما دانشگاه بروید. گفتم: من می خواستم بروم خدمت بکنم، حالا که شما نمی گذارید نگذارید. من طلبه هستـــــــــــــم و زندگی ساده ای دارم و هیچ علاقه ای هم  نـــــدارم به این که در دانشگاه تدریس کنم.

منبع: مصاحبه حضرت آیت الله بهشتی با رادیو فرهنگ، سال 1382

print