تالیفات حضرت آیت الله العظمی بهشتی
کتاب ها » آثار تاریخی » جزئیات کتاب
  

شخصیت و اندیشه های کاشف الغطاء
انتشارات: کانون نشر اندیشه های اسلامی
محل نشر: قم
سال نشر: 1370
تعداد صفحات کتاب: 293

کاشف الغطاء، از اولاد مالک اشتر نخعی متولد سال 1156 قمری در نجف اشرف است. وی در علوم اسلامی به درجۀ تخصص و اجتهاد رسید و به مناسبت تألیف کتاب فقهی کشف الغطاء، او را کاشف الغطاء لقب دادند و از آن پس، شخصیت های برجسته ای که از نسل وی برخاستند به آل کاشف الغطاء معروف شدند.

     این کتاب از چهار فصل به شرح زیر تشکیل شده است: زندگی، شخصیت و آثار، کاشف الغطاء و و هابیت، کاشف الغطاء و بهائیت، و بالاخره کاشف الغطاء و جهان بینی اسلامی. در بخش اول، مباحثی همچون: مسافرت به ایران، نبرد با انگلیس، آثار و تألیفات، کاشف الغطاء و امپریالیسم شرق و غرب، کنگرۀ بحمدون و راه حل مشکل فلسطین مطرح شده است. در بخش دوم به موضوعاتی مانند: بنا، زیارت و تسویۀ قبور، نظرات اصلی وهابیت، و ریشه یابی وهابیت عطف توجه شده است. در بخش سوم، مسائلی ازقبیل: ریشه یابی بهائیت، انواع الحاد و زندقه، تداوم الحاد به وسیلۀ بهائیت، و نگاهی به مزخرفات بهائیت به بحث گذاشته شده است. و سرانجام در بخش چهارم، محورهایی مانند آیا فهم دینی متغیر است؟، دین و لیبرالیسم، مسئلۀ جبر و اختیار و استبداد، مسئلۀ توحید و مانند آن عنوان شده است.