تالیفات حضرت آیت الله العظمی بهشتی
کتاب ها » آثار تاریخی » جزئیات کتاب
  

مادر پیامبر( ص)
انتشارات: شرکت چاپ و نشر بین الملل
محل نشر: تهران
سال نشر: 1379
تعداد صفحات کتاب: 207

این کتاب، ترجمۀ کتاب ام النبیتألیف خانم دکتر بنت الشاطی از نویسندگان صاحب آوازه در عرصۀ تاریخ زندگانی بانوان بزرگ صدر اسلام است. وی علاوه بر این کتاب، آثار دیگری نیز دارد از قبیل: نساء النبی، بنات النبی، السیده زینب عقیله بنی هاشم، و السیده سکینه بنت الحسین. آیت الله بهشتی در مقدمۀ خود بر ترجمۀ این کتاب در بیان دلیل این ترجمه به این نکته اشاره می کنند که بعد از انتشار دادن سه جلد کتاب زنان نامدار در قرآن، حدیث و تاریخ، متوجه شدم که در آن کتاب در بارۀ آمنه مادر گرامی پیامبر اسلام حق مطلب ادا نشده و لذا در فکر چاره جویی بودم تا به کتاب حاضر برخورد کردم و بعد از مطالعۀ آن به این نتیجه رسیدم که هم کتابی است گویا و ارزنده و هم فارغ از افراط و تفریط. در ضمن اشاره می کنند که این کتاب را اوایل دهۀ شصت شمسی بنا به پیشنهاد مرحوم شاهچراغی سرپرست شهید روزنامۀ کیهان و نمایندۀ مجلس شورای اسلامی برای مجلۀ زن روز ترجمه کرده بودند و در آن مجله به طور هفتگی چاپ شده بود.