تالیفات حضرت آیت الله العظمی بهشتی
کتاب ها » آثار تاریخی » جزئیات کتاب
  

سه سال در محضر استاد
انتشارات: عصر اندیشه
محل نشر: قم
سال نشر: 1383
تعداد صفحات کتاب: 158

این کتاب، حاوی مطالب بسیار مفید و روشنگر در ارتباط با ابعاد مختلف زندگی یکی از مراجع عظام تقلید و یکی از عالمان برجسته و سازش ناپذیر در دورۀ حکومت ظالمانۀ خاندان پهلوی یعنی حضرت آیت الله العظمی سید نور الدین هاشمی شیرازی است. در سال 1383 یعنی چهل و نهمین سال ارتحال این عالم ربانی، مراسمی به منظور بزرگداشت یاد و خاطرۀ ایشان برگزار گردید و حضرت آیت الله بهشتی به عنوان شاگرد برجستۀ آن مرجع و استاد عالی قدر دست به قلم بردند و خاطرات سه سالۀ خویش یعنی از سال 1332 تا 1335 شمسی در دورۀ طلبگی و تلمذ در محضر ایشان را ادا کردند و موضوعاتی مانند: مدرسۀ خان و آیت الله شیرازی، راز تشابه شخصیت استاد، استاد در دوران مصدق، روش تفسیری استاد، خطبه و خطابۀ استاد، مواضع سیاسی استاد، هوش و نبوغ سرشار و تلاش مستمر، و نیز اخلاص در دینداری و شیفتگی استاد به اهل بیت را به بحث گذاشتند.