در محضر پدر

     در این مرحله، حضرت آیت الله بهشتی فراگیری علوم حوزوی در محضر پدرش مرحوم حجت الاسلام  و المسلمین حاج شیخ عبدالمجید بهشتی را آغاز می کنند. ابتدا کتاب های ادبیات عرب شامل: جامع المقدمات، امثله، شرح امثله، صرف میر، عوامل فی النحو، و شرح قطر ابن هشام، و سپس شماری از کتب فقهی شامل: تبصرت المتعلمین، و شرایع الاسلام را نزد ایشان فرا می گیرند.

print