تحصیلات مکتب خانه ای

     در دوران کودکی آیت الله بهشتی، نخستین مکتب خانه به تنها بانوی باسواد روستای میانده، که بانویی سیده و نجیب و باتقوا و بسیار مورد قبول مردم و به «بی بی» معروف بود  تعلق داشت. ایشان در مکتب خانۀ بی بی  ـ که جدۀ پدری همسر آیت الله بهشتی نیز هست  ـ خواندن و نوشتن و روخوانی قرآن را فراگرفتند. آیت الله بهشتی در دومین جلسۀ  مصاحبه ای که سال 1382 با رادیو فرهنگ انجام داده، در این باره می فرمایند:

اولین معلم من و تنها زنی که در روستای ما باسواد بود، این مرحومه بود. وی سیده و بسیار مورد علاقۀ مردم بود. مردم، اعتقاد عجبیی به او داشتند. بچه که مریض می شد می گفتند باید ببریم سر اجاق ایشان و عجیب این بود که نتیجـــــه هم می گرفتند! او تنها زن با سواد میانده بود و عده ای از کودکان را تعلیم می داد. بسیار متدینه و منحصر به فرد و واقعــا الگو بود. من مقداری از دروس قرآنی را خدمت ایشان خواندم. جالب این بود که وقتی می خواســت بچه ها را تنبیـه کند یک انبر داشت و قدری آرام بچه ها را می زد. ایشان مادر بزرگ خانم ما هستند.

         سپس به دومین مکتب خانه در همان روستا ، که به مکتب خانۀ « کل الله قلی قنبری» معروف بود، رفتند. در این مکتب خانه نیز آموزش قرآن و کتاب های فارسی رواج داشت. نوشتن مطالب، بر روی یک تکه لوح فلزی که بعد از اتمام کار، قابل شست و شو بود و با قلم نی انجام می شد، صورت می گرفت.
     در سن حدود هفت سالگی، که پدر به اتفاق خانواده به روستایی از توابع جهرم به نام « دهزیر» رفت، ایشان نیز به این روستا نقل مکان کردند. علت این نقل مکان، فشار هایی بود که از سوی کدخدای وقت میانده بر پدر وارد شده بود. در آن جا تحصیلات خود را در سومین مکتب خانه که به یکی از روحانیون آن روستا به نام « شیخ عبدالکریم حضوری» تعلق داشت ادامه دادند. در این مکتب خانه، کتاب های اول و دوم و سوم مدارس ابتدایی و نیز تتمۀ قرآن را فراگرفتند. بعد از اتمام این دوره، همراه خانواده به زادگاهشان، میانده، بازگشتند.
     پس از بازگشت به میانده، باقیماندۀ تحصیلات خود در چهارمین مکتب خانه، که متعلق به مرحوم آقای «سید نظام هاشمی» بود، به اتمام رساندند. شایان ذکر است که در این دوره، در میانده، مدرسه بنا شده بود. اما ایشان، شأن خودش را اجل از این می دانستند که به مدرسه بروند، ضمن این که پدر هم تمایلی به این کار نداشت.
print