پس از پیروزی انقلاب اسلامی
     حضرت آیت الله بهشتی، بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به رهبری امام خمینی(ره)، در کنار فعالیت های علمی و درسی، به فعالیت های اجتماعی و سیاسی نیز ادامه دادند، که در زیر به طور خلاصه و در چند بخش  به معرفی آن ها می پردازیم.

الف) نمایندگی مجلس شورای اسلامی


حضرت آیت الله بهشتی، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، در دوره های اول و دوم مجلس شورای اسلامی، از سوی مردم فسا به عنوان نمایندۀ مجلس انتخاب می شوند. در این هشت سال، ریاست کمیسیون آموزش و پرورش و معاونت کمیسیون فرهنگ و آموزش عالی را بر عهده داشته و عضو کمیسیون تحقیق مجلس شورای اسلامی بوده اند. در کتاب «خبرگان
ملت»، صفحۀ 123 در بارۀ خاطرات خود در این  دو دوره می نویسند:

 

خاطرۀ مهم من در دورۀ اول قانون گذاری مجلس، عزل بنی صدر از مقام ریاست جمهوری ( و رأی به عدم کفایت سیاسی وی ) بود. در عین نمایندگی مجلس، سفره های متعدد و مکرری به مناطق جنگی داشتم. فضای جبهه ها آکنده از روحانیت و معنویت بود. حضور نمایندگان مجلس ـ مخصوصا برای خود من ـ دو فایده داشت: یکی دل گرمی و تشویق رزمندگان و دیگری روحیه گرفتن دیدارکنندگان. یکی از خاطرات شیرین و فراموش نشدنی من، این بود که بلافاصله بعد از فتح فاو به آن جا رفتم و از عملیات قهرمانانۀ و حیرت انگیز فاتحان فاو و گزارش هایی که دادند و صحنه هایی که بازدید شد، بسیار لذت بردم. واقعا کار شبیه اعجاز انجام شده بود. چند رزمندۀ قهرمان به وسیلۀ شنا خود را به جزیرۀ مزبور رسانیده و نیروهای عراقی را تار و مار کرده بودند.

بینندۀ ارجمند؛

این بخش از زندگینامه، در دست تکمیل و تدوین و بارگذاری است. ان شاء الله به محض اتمام این فرایند، شما را در جریان قرار خواهیم داد.

سعید بهشتیprint