ماجرای ترجمۀ جلد دوم تفسیر مجمع البیان و تشرف به ز...

ماجرای ترجمۀ جلد دوم تفسیر مجمع البیان و تشرف به زیارت بیت الله الحرام در سال 1352

ماه رمضان 1352 در یکی از مساجد تهران در آریا شهر( صادق کنونی) هم نماز می خواندم  هم منبر می رفتم. آقای شمس فراهانی که از ناشرین تهران است ، با میزبان ما دوست بود. یک شب افطار دعوت شده بود و آمده بود آن جا و من و ایشان یکدیگر را نمی شناختیم، البته او مرا از دور می شناخت. وقتی آمد گفت: به به چقدر خوب شد که من شما را دیدم! من دارم این تفسیر مجمع البیان را ترجمه و چاپ می کنم و به هر کدام از مؤلفین یک جلد داده ام ترجمه کنند. سه هزار تومان هم برای ترجمه می دهم. جلد اول را آقای نوری همدانی ـ از مراجع کنونی ـ و آقای مفتح مشترکا ترجمه کرده اند و من در دو جلد چاپ کرده ام. جلد دوم را هم شما ترجمه کنید.  به ایشان گفتم: من حرفی ندارم، برایت ترجمه می کنــــــم و من سریع هستم در ترجمه، فکر نکن اگر گفتم ترجمه می کنم یک سال طول می کشد، خیر، من یکی دو ماه دیگـــــر تحویلت می دهم! ولی شرط دارد؛ شرطش این است که من خیلی آرزو دارم بروم زیارت بیت الله، ولی پول ندارم، شــما با من عهد کنید که این پول را به من ندهید، بلکه بدهید به یکی از این کاروان های تهران. گفت: من این کــــــــــار را می کنم و شما هم حتما ترجمه کنید. گفتم: بسیار خوب و خیلی خوشحال شدم. اما حقیقت ایـــــــن بود که یکی دو روز  قبلش، شب نشسته بودم این دعا را می خواندم: « وارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی هذا و فی کل عام » . این را کـــــه خواندم یک دفعه به خدای متعال عرض کردم: خدایا من از بچگی هر چه یادم هست همیشه این دعا را خواندم و هـــی گفتم: خدایا امسال و هر سال زیارت خانۀ خودت را نصیبم کن، و تو یک بارش را هم ندادی! چرا باید این طور باشـد؟! ما این همه بخواهیم و هیچ وقت هم انجام نگیرد؟! واقعا این را با دل شکسته ای گفتم!  همان شب خواب دیدم کــــــه چمدانم را بسته ام و دست گرفته ام و دارم می روم برای زیارت بیت الله! بعد که بیدار شدم اهمیتی به این خواب ندادم و گفتم: این لابد عکس العمل آن حرف هایی است که در بیداری زدم. و دو روز بعد آقای فراهانی آمد و این صحبــت مطرح شد و فهمیدم که این خواب درست بوده است!  من هم همان تتمۀ ماه رمضان و چند روز بعد از آن، یعنی یک ماهه، جلد دوم را ترجمه کردم و گذاشتم در اختیار ایشان...و به هر حال، از برکت آن جلد تفسیر مجمع البیان، ما زیارتی هم مشرف شدیم!

منبع: مصاحبه حضرت آیت الله بهشتی با رادیو فرهنگ، سال 1382

print