تالیفات حضرت آیت الله العظمی بهشتی
کتاب ها » آثار تفسیری » جزئیات کتاب
  

انسان در قرآن
انتشارات: طریق القدس
محل نشر: قم
سال نشر: 1361
تعداد صفحات کتاب: 224

کتاب انسان در قرآن، در حقیقت موضوع انسان را با روش تفسیر موضوعی از زوایا و ابعادی مختلفی که این کتاب آسمانی و الهی به وی و ماهیتش نگریسته به بحث و بررسی نهاده است. در این کتاب، بسیاری از مباحث مهم دانش انسان شناسی از منظر قرآن کریم از قبیل: انسان و آگاهی، از عجله آفریده شدن انسان، بهترین بودن یا نبودن انسان در میان مخلوقات، در خسران و زیان بودن انسان، آزادی، انسان و بلاها، در تکاپو بودن ، هلوع بودن، بار امانت را به دوش کشیدن، فنا پذیر بودن، فطرت الهی داشتن، دلیل مسجود ملائکه واقع شدن، راز آفرینش انسان، و فاعلیت وی بر مبنای آیات قرآن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.