تالیفات حضرت آیت الله العظمی بهشتی
کتاب ها » آثار فلسفی، کلامی و عرفانی » جزئیات کتاب
  

جهان بینی اسلامی
انتشارات: ملت
محل نشر: قم
سال نشر: 1359
تعداد صفحات کتاب: 277

جهان بینی هر مکتب، شالوده و مبنای باید ها و نباید های آن است. به دیگر سخن، حکمت نظری، پایه و اساس حکمت عملی است. اسلام در مقام آخرین و کامل ترین دین الهی، برای خود جهان بینی خاصی دارد. این جهان بینی را باید از متن آیات و روایات و با اتکا به روش های متقن و دقیق پژوهشی استخراج و استنباط کرد.  در میان متفکران مسلمان، استاد مطهری در پرداختن به موضوع جهان بینی اسلامی و تبیین خطوط و خصوصیات آن، نقشی برجسته دارد. آیت الله بهشتی که سال ها در محضر استاد مطهری تلمذ کرد نیز با الهام از روش استاد خود، همین راه را ادامه داد و با تألیف کتاب « جهان بینی اسلامی» و روشن سازی ابعاد و زوایای دیگری از آن، گام دیگری در این زمینه برداشت. وی در پیش گفتار کتاب، به این نکته اشاره می کندکه جهان بینی هر مکتب باید موضع آن مکتب را در برابر سه موضوع، یعنی جهان، انسان و پدید آورندۀ جهان و انسان مشخص سازد. بر این مبناست که ایشان کتاب جهان بینی را به سه بخش، مباحث مربوط به جهان، انسان، و خداوند تقسیم بندی کرده و به تبیین دیدگاه اسلام در بارۀ این سه موضوع پرداخته است.