تالیفات حضرت آیت الله العظمی بهشتی
کتاب ها » آثار فلسفی، کلامی و عرفانی » جزئیات کتاب
  

فلسفۀ دین
انتشارات: بوستان کتاب
محل نشر: قم
سال نشر: 1386
تعداد صفحات کتاب: 324

فلسفۀ دین، کتابی است که از با روش فلسفی و عقلی به بررسی و تجزیه و تحلیل مفاهیم، گزاره ها، و آموزه های دین مبین اسلام همت گمارده است. این کتاب از یک مقدمه و شش بخش تشکیل شده است.در مقدمه، پیرامون اهمیت و ضرورت پرداختن به فلسفۀ دین و مواجهۀ عقلانی با پرسش های دینی بحث شده و زمینه ها و دلائل تألیف این کتاب بیان گردیده است.

بخش اول به کلیاتی پیرامون مفهوم یا تعریف فلسفۀ دین اختصاص یافته است.در بخش دوم ، حوزه ها و قلمرو های فلسفۀ دین معرفی و تبیین گردیده است. در بخش سوم، مسئلۀ الوهیت از منظر فلسفۀ دین به بحث گذاشته شده است. در بخش سوم، عوالم قبل و بعد بررسی گردیده است. بخش سوم، تجربۀ دینی را مورد واکاوی عقلی قرار داده است. و سرانجام در بخش سوم، فلسفۀ اعجاز از منظر عقلی و فلسفی بررسی گردیده است.