تالیفات حضرت آیت الله العظمی بهشتی
کتاب ها » آثار تربیتی و اخلاقی » جزئیات کتاب
  

مسائل و مشکلات تربیتی
انتشارات: شرکت چاپ و نشر بین الملل
محل نشر: تهران
سال نشر: 1389
تعداد صفحات کتاب: 290

کتاب فوق در ادامۀ دو کتاب قبل و مشتمل بر موضوعاتی مانند: به والد و ولد سوگند، توالد و مسئولیت، کجروی های والدین و واکنش های شوم فرزندان، اخلاق والدین در قرآن، توالد و تراحم، میثاق و تعهد خانوادگی، انگیزۀ طرح ازدواج، ابعاد مختلف زندگی زناشویی، فرزند یا ثمرۀ اصلی ازدواج، ازدواج: عامل دفع انحراف و فساد، مجاهدت در راه انجام وظایف معیشتی و تربیتی، عقد زناشویی و ارکان و شرایط آن، و غیره مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و دیدگاه اسلام در این زمینه ها تبیین شده است.